Preskočite na glavni sadržaj
Informativni izračun potrošnje
moj hepi tarifni model
energija 700 kWh 284,38 kn
+ opskrbna naknada 0,00 kn
+ OIE 0,00 kn
račun za energiju (HEP Opskrba)   284,38 kn
+ račun za mrežu (HEP ODS)   284,38 kn
Ukupan iznos:   284,38 kn
* uračunat PDV
Vrijedne nagrade potražite u klubu

Obavijest o promjeni Uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom

15.01.2021.

Obavijest kupcima o promjeni Uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom
Obavijest kupcima o promjeni Uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom
HEP-Opskrba d.o.o. sukladno odredbama Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20) (dalje: Opći uvjeti) obavještava kupce kategorije kućanstvo da su na internetskoj stranici https://hepi.hep.hr dana 15.01.2021. objavljeni novi, izmijenjeni Uvjeti opskrbljivača HEP-Opskrbe d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo i za preuzimanje električne energije od krajnjih kupaca s proizvodnim postrojenjem kategorije kućanstvo (dalje: novi Uvjeti opskrbljivača). Novi Uvjeti opskrbljivača donose se isključivo s ciljem usklađivanja s odredbama Općih uvjeta. Novi Uvjeti u značajnijem dijelu stupaju na snagu 01.03.2021., dok pojedine odredbe stupaju na snagu s kasnijim datumom.

Izmjene u novim Uvjetima opskrbljivača u bitnijem su:  
  • odredbe novih Uvjeta opskrbljivača odnose se i na kupca s proizvodnim postrojenjem te isti sadrže i poseban članak Preuzimanje električne energije od krajnjeg kupca;
  • kupac može podnijeti prigovor na račun u roku od 20 dana od dana izdavanja računa, a opskrbljivač je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog prigovora;
  • opskrbljivač je dužan obavijestiti kupca o svakoj promjeni uvjeta ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, a osobito o promjeni dijela cijene koji se slobodno ugovara i/ili uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom najkasnije 45 dana prije primjene novih uvjeta ugovora o opskrbi, uključujući i davanje obavijesti o pravu na raskid ugovora, a u slučaju neprihvaćanja promjena, opskrbljivač je dužan osigurati da kupac može slobodno i bez naknade raskinuti ugovor u slučaju povećanja cijene ili pružanja nepovoljnijih uvjeta;
  • opskrbljivač postaje najvažnija točka kontakta kod prijenosa prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i ugovora o opskrbi krajnjeg kupca
  • promjene opskrbljivača prilikom promjene vlasništva građevine i sklapanja ugovora u slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe;
  • dan dospijeća mjesečne novčane obveze može biti najranije 5. u mjesecu za prethodni mjesec,
  • operator sustava na kraju polugodišnjeg obračunskog razdoblja očitava brojio, a opskrbljivač temeljem tog očitanja radi polugodišnji obračun temeljem kojeg kupcu umjesto 6. mjesečne obveze ispostavlja jedinstveni račun.


Obavijest krajnjem kupcu kategorije kućanstvo o pravu na raskid ugovora uslijed promjene Uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom

U skladu s člankom 9. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20) (novi Opći uvjeti), zbog donošenja novih Uvjeta opskrbljivača HEP-Opskrbe d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo i za preuzimanje električne energije od krajnjih kupaca s proizvodnim postrojenjem kategorije kućanstvo (dalje: novi Uvjeti opskrbljivača), HEP-Opskrba d.o.o. obavještava krajnje kupce kategorije kućanstvo o pravu na raskid Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.
Iako krajnji kupac može slobodno i bez naknade raskinuti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca ako ne prihvati izmjene i dopune u slučaju da su za njega nepovoljnije, skrećemo pažnju kako se novi Uvjeti opskrbljivača donose isključivo radi usklađivanja sa odredbama Novih Općih uvjeta te slijedom navedenog nisu nepovoljniji za krajnjeg kupca.
 
besplatni info telefon 0800 5255 - Obratite nam se od ponedjeljka do petka - 8 do 18 sati
Popunite online Zahtjev i razveselite svoje kućanstvo najpovoljnijom cijenom struje.
Primajte račune e-mailom i skupljajte bodove u Hepi klubu.
Pratite potrošnju i troškove online.
Koristite besplatnu m-hepi aplikaciju i plaćajte račune kreditnim i debitnim karticama.