Preskočite na glavni sadržaj
Informativni izračun potrošnje
moj hepi tarifni model
energija 700 kWh 284,38 kn
+ opskrbna naknada 0,00 kn
+ OIE 0,00 kn
račun za energiju (HEP Opskrba)   284,38 kn
+ račun za mrežu (HEP ODS)   284,38 kn
Ukupan iznos:   284,38 kn
* uračunat PDV
Vrijedne nagrade potražite u klubu

Obavijest kupcima koji su promijenili status iz korisnika postrojenja za samoopskrbu u kupca s vlastitom proizvodnjom

27.01.2021.

Obavijest kupcima koji su promijenili status iz korisnika postrojenja za samoopskrbu u kupca s vlastitom proizvodnjom
Obavijest kupcima koji su promijenili status iz korisnika postrojenja za samoopskrbu u kupca s vlastitom proizvodnjom
Kupac, korisnik postrojenja za samoopskrbu, za kojeg je opskrbljivač HEP Opskrba d.o.o. (dalje HEP Opskrba)  do 31. siječnja 2021. utvrdio potrošnju u odnosu na proizvodnju u prethodnoj kalendarskoj godini i koji je u 2020. godini predao više kWh električne energije u elektroenergetsku mrežu nego što je iz nje preuzeo, sukladno stavku 14. članka 44. Zakona, postaje krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom u tekućoj 2021. kalendarskoj godini.
To za kupca znači:
  • promjena statusa kupca iz statusa korisnika postrojenja za samoopskrbu u status kupca s vlastitom proizvodnjom s 01. siječnja 2021.,
  • promjena načina obračuna cijene predanih viškova električne energije,
  • isplata kunske protuvrijednosti viškova električne energije na žiro-račun uz uvjet da HEP Opskrbi za navedeno izda račun (primjer računa),
  • obveza upisa u Registar poreznih obveznika.

Nastavno na izdavanje računa i obvezu upisa u Registar poreznih obveznika, pozitivnim zakonskim propisima RH uređeno je da se fizička osoba, proizvođač električne energije, treba evidentirati u Registar poreznih obveznika Ministarstva financija. Evidencija se obavlja predajom obrasca RPO u   Poreznoj upravi, jer obavlja samostalnu djelatnost.Kupac  se treba obratiti nadležnoj poreznoj ispostavi koja će, temeljem Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. i odgovarajućih poreznih propisa vezanih uz paušalno oporezivanje i vođenje poslovnih knjiga, evidentirati početak obavljanja djelatnosti kao povremene ili samostalne djelatnosti, a na temelju Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca s odredbama o otkupu viškova električne energije proizvedenih iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju.
besplatni info telefon 0800 5255 - Obratite nam se od ponedjeljka do petka - 8 do 18 sati
Popunite online Zahtjev i razveselite svoje kućanstvo najpovoljnijom cijenom struje.
Primajte račune e-mailom i skupljajte bodove u Hepi klubu.
Pratite potrošnju i troškove online.
Koristite besplatnu m-hepi aplikaciju i plaćajte račune kreditnim i debitnim karticama.