Preskočite na glavni sadržaj
Informativni izračun potrošnje
moj hepi tarifni model
energija 700 kWh 284,38 kn
+ opskrbna naknada 0,00 kn
+ OIE 0,00 kn
račun za energiju (HEP Opskrba)   284,38 kn
+ račun za mrežu (HEP ODS)   284,38 kn
Ukupan iznos:   284,38 kn
* uračunat PDV
Vrijedne nagrade potražite u klubu

Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu

Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu
Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu
Ako postojeći kupac želi priključiti elektranu na svoju instalaciju, treba proći postupak priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom.

Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu je postojeći ili novi korisnik mreže koji unutar svoje instalacije ima priključenu elektranu koju koristi za vlastite potrebe, a višak električne energije predaje u elektroenergetsku mrežu.

Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu je korisnik mreže koji na istom obračunskom mjernom mjestu ima odobrenu priključnu snagu u smjeru potrošnje i priključnu snagu u smjeru proizvodnje.
Preuzimanje električne energije od kupaca korisnika postrojenja za samoopskrbu se uređuje ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu.

Prema Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji,  NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18 opskrbljivači električne energije su dužni preuzimati viškove električne energije kupaca korisnika postrojenja za samoopskrbu koji zadovoljavaju sljedeće uvjete (članak 44.):
  • Imaju status povlaštenog proizvođača električne energije,
  • Ostvarili su pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu,
  • Ukupna priključna snaga svih proizvodnih postrojenja na jednom obračunskom mjernom mjestu ne prelazi 500 kw,
  • Priključna snaga krajnjeg kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu kao proizvođača ne prelazi priključnu snagu kao kupca
  • Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu isporučuje električnu energiju preko istog obračunskog mjernog mjesta preko kojeg i kupuje
  • Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu vodi podatke o proizvedenoj i isporučenoj električnoj energiji
Opskrbljivač električne energije u svakom obračunskom razdoblju izdaje račun krajnjem kupcu kategorije kućanstva za razliku između preuzete i isporučene električne energije (kWh) u višoj dnevnoj tarifi i razliku između isporučene i preuzete električne energije (kWh) u nižoj dnevnoj tarifi od strane krajnjeg kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu. Iste količine su osnova za obračun naknade za korištenje mreže i naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju.
Ako opskrbljivač utvrdi da je korisnik postrojenja za samoopskrbu u prethodnoj kalendarskoj godini u mrežu isporučio više električne energije nego što je preuzeo iz mreže, isti se smatra krajnjim kupcem s vlastitom proizvodnjom u tekućoj kalendarskoj godini
 
 
Popunite Zahtjev za sklapanje ugovora-krajnji kupci korisnici postrojenja za samoopskrbu
 
 
besplatni info telefon 0800 5255 - Obratite nam se od ponedjeljka do petka - 8 do 18 sati
Popunite online Zahtjev i razveselite svoje kućanstvo najpovoljnijom cijenom struje.
Samoočitanjem brojila umanjite račun za 100 kuna godišnje.
Pratite potrošnju i troškove online.
Koristite besplatnu m-hepi aplikaciju i plaćajte račune kreditnim i debitnim karticama.