Preskočite na glavni sadržaj
Informativni izračun potrošnje
moj hepi tarifni model
energija 700 kWh 284,38 kn
+ opskrbna naknada 0,00 kn
+ OIE 0,00 kn
račun za energiju (HEP Opskrba)   284,38 kn
+ račun za mrežu (HEP ODS)   284,38 kn
Ukupan iznos:   284,38 kn
* uračunat PDV
Vrijedne nagrade potražite u klubu

Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu

08.01.2024.

Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu
Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu
Korisnik postrojenja za samoopskrbu je krajnji kupac električne energije kategorije kućanstva, uključujući i ustanove, koji unutar svoje instalacije ima priključeno proizvodno postrojenje čiju energiju prvenstveno koristi za vlastite potrebe, dok se višak predaje preko obračunskog mjernog mjesta u elektroenergetsku mrežu.

Postupak priključenja
 
Zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja proizvodnog postrojenja kao i postupak priključenja provodi HEP Operator distribucijskog sustava (HEP ODS). HEP ODS je nadležan za vođenje, održavanje, izgradnju i razvoj distribucijske mreže. Postupak priključenja opisan je na stranicama HEP ODS-a.


Sklapanje ugovora
Zahtjev za sklapanjem Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu kategorije kućanstvo moguće je podnijeti putem online obrasca
Ustanove mogu podnijeti zahtjev za sklapanjem ugovora nadležnom prodajnom agentu HEP Opskrbe ili putem e-pošte na adresu: otkup.opskrba@hep.hr 
Uz zahtjev za sklapanje ugovora potrebno je priložiti i pripadajuću dokumentaciju, odnosno jedan od sljedećih dokumenata izdan od strane HEP ODS-a:
  • Obavijest o mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom na mrežu ili
  • Ugovor o korištenju mreže.
Sklapanjem Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu, HEP Opskrba obvezuje se preuzeti viškove proizvedene električne energije isporučene u elektroenergetsku mrežu ako su ispunjeni uvjeti propisani čl. 51., st. 1. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ZOIEiVUK) (NN 138/21, 83/23).
Sklopljen ugovor o otkupu električne energije preduvjet je za izdavanje Potvrde za trajni pogon od strane HEP ODS-a, čime je ujedno i zaključen postupak priključenja proizvodnog postrojenja na elektroenergetsku mrežu.
Za pomoć pri ispunjavanju online Zahtjeva i za sva ostala pitanja obratite nam na adresu e-pošte: 
otkup.opskrba@hep.hr


Cijena
Ako je na kraju obračunskog razdoblja količina električne energije isporučene u mrežu u pojedinoj tarifi veća od preuzete, isporučeni višak električne energije HEP Opskrba preuzima po cijeni:
  • Za bijeli tarifni model:
CiVT = 0,8 * CpVT za viši tarifu (VT)
CiNT = 0,8 * CpNT za nižu tarifu (NT)
  • Za plavi tarifni model:
CiJT = 0,8 * CpJT Za jedinstvenu tarifu (JT)gdje je:
- CpVT = cijena ukupne električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u eur/kWh
- CpNT = cijena ukupne električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u eur/kWh
- CpJT = cijena ukupne električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja jedinstvene tarife, izražena u eur/kWh
- CiVT = cijena ukupne električne energije isporučene u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u eur/kWh
- CiNT = cijena ukupne električne energije isporučene u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u eur/kWh
- CiJT = cijena ukupne električne energije isporučene u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja jedinstvene tarife, izražena u eur/kWh.
*Za izračun otkupne cijene u obzir se uzima cijena električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca bez naknada za korištenje mreže te drugih naknada i poreza, unutar obračunskog razdoblja.

Obračun
Obračun isporučene električne energije za kupce korisnike postrojenja za samoopskrbu izvodi se sukladno čl. 51., st. 7. i 8. ZOIEiVUK (NN 83/2023).
Prilikom obračuna potrošnje električne energije, kao i naknade za korištenje mreže te naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, u obzir se uzima količina električne energije koja predstavlja razliku između preuzete i isporučene električne energije u pojedinoj tarifi.
Obračunskim razdobljem smatra se jedan kalendarski mjesec dok obračun isporučene električne energije započinje od datuma trajnog pogona navedenog na Potvrdi za trajni pogon.
Viškom nastalim nakon obračuna isporučene električne energije, iskazano u eurima, prvo se podmiruju tekuća potraživanja, zatvaraju eventualni nepodmireni računi iz prethodnih razdoblja ili se višak prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje te umanjuje buduće potraživanje prema kupcu.
Količinama isporučene električne energije u pojedinom obračunskom razdoblju kupac može pristupiti putem internetskog portala HEP ODS-a uz posjedovanje pripadajućih korisničkih podataka. Za više detalje potrebno je kontaktirati HEP ODS.  
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama ZOIEiVUK (NN 83/2023) krajnji kupci s vlastitom proizvodnjom, koji su to postali sukladno čl. 51. st. 14. ZOIEiVUK (NN 138/21), danom stupanja na snagu (29. 07. 2023.) ovoga Zakona o izmjenama i dopunama ZOIEiVUK (NN 83/2023), smatraju se korisnicima postrojenja za samoopskrbu. Zakonom se propisuje da će korisnik postrojenja za samoopskrbu ostati u sustavu samoopskrbe i kada je u kalendarskoj godini isporučio više električne energije u odnosu na preuzetu električnu energiju.
besplatni info telefon 0800 5255 - Obratite nam se od ponedjeljka do petka - 8 do 16 sati
Popunite online Zahtjev i razveselite svoje kućanstvo najpovoljnijom cijenom struje.
Primajte račune e-mailom i skupljajte bodove u Hepi klubu.
Pratite potrošnju i troškove online.
Koristite besplatnu m-hepi aplikaciju i plaćajte račune kreditnim i debitnim karticama.