Preskočite na glavni sadržaj
Informativni izračun potrošnje
moj hepi tarifni model
energija 700 kWh 284,38 kn
+ opskrbna naknada 0,00 kn
+ OIE 0,00 kn
račun za energiju (HEP Opskrba)   284,38 kn
+ račun za mrežu (HEP ODS)   284,38 kn
Ukupan iznos:   284,38 kn
* uračunat PDV
Vrijedne nagrade potražite u klubu

Zaštita osobnih podataka

Vaši podaci su sigurni!


U svim zemljama Europske unije 25. svibnja 2018. stupa na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Osnovna svrha ove uredbe je veća zaštita  pojedinaca i njihovih osobnih podataka.

HEP Opskrba je i do sada štitila vašu privatnost  i s posebnom pažnjom postupala s vašim osobnim podacima.  Nastojimo biti transparentni i jasni po pitanju obrade vaših osobnih podataka i zaštite privatnosti. U svojem poslovanju primjenjujemo visoke standarde sigurnosti i zaštite vaših osobnih podataka.

HEP Opskrba sve vaše osobne podatke obrađuje u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim hrvatskim i europskim propisima, a što je detaljno objašnjeno u Izjavi o zaštiti osobnih podataka. Izjavom je HEP Opskrba odredila koji se podaci kupaca prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su prava kupaca vezana uz iznošenje osobnih podataka.


Kako ostvariti svoja prava?

Zahtjev ispitanika


Za ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka koje obrađuje HEP-OPSKRBA d.o.o. kao Voditelj obrade (dalje: u tekstu HEP-Opskrba) potrebno je ispuniti ovaj zahtjev kako bi Vam mogli pružiti sve potrebne informacije i zaštitu Vaših prava glede Vaših osobnih podataka koje obrađujemo. Ujedno Vas molimo da u dijelu zahtjeva naziva „Razlog/opravdanje za postavljeni zahtjev“ detaljnije obrazložite Vaš zahtjev, kako bismo Vaš zahtjev mogli obraditi što brže i kvalitetnije.

Detalji podnositelja zahtjeva

Ime i prezime: *
OIB: *
Adresa: *
Email: *
Telefon/mobitel:
Imate li sklopljen ugovor s HEP-Opskrbom? *
Šifra kupca: *

Vrsta zahtjeva

Odaberite vrstu zahtjeva kojeg postavljate:


Pristup osobnim podacima
Podnošenjem zahtjeva za pristup osobnim podacima HEP-Opskrba će Vam dostaviti sve Vaše osobne podatke s kojima raspolaže, njihovu svrhu obrade, kategoriju osobnih podataka, osobe kojima se takvi podaci otkrivaju, razdoblje u kojem će se takvi podaci čuvati, Vašim pravima glede zaštite osobnih podataka. S obzirom na različite kategorije podataka koje obrađujemo, molimo Vas da navedene detaljnije na koje kategorije podataka i/ili vrste obrade se Vaš zahtjev odnosi.
Ispravak osobnih podataka
Ako smatrate da je neki od Vaših osobnih podataka netočno ili nepotpuno naveden u zbirkama osobnih podataka voditelja obrade, podnošenjem ovog zahtjeva uz navođenje ispravnog ili dodatnog osobnog podatka, HEP-Opskrba će takav osobni podatak izmijeniti sukladno Vašem zahtjevu kojem prilog mora biti dokumentacija koja potvrđuje osnovanog vašeg zahtjeva.
Brisanje osobnih podataka
Podnošenjem zahtjeva za brisanje Vaših osobnih podataka, HEP-Opskrba će Vaše podatke izbrisati iz zbirke osobnih podataka, odnosno razmotriti Vaš zahtjev te Vas upoznati sa eventualnim razlozima (pravnim osnovama/legitimnom interesu i sl.) zbog kojih ne može udovoljiti Vašem zahtjevu.
Ograničenje obrade osobnih podataka
Ako smatrate da je obradu osobnih podataka potrebno ograničiti dok za to postoji osnov, molimo Vas da isti i navedete u dijelu zahtjeva naziva “Razlog/opravdanje za postavljeni zahtjev“.
Zahtjev za prenosivost osobnih podataka
Podnošenjem zahtjeva za prenosivost podataka omogućava Vam se zaprimanje osobnih podataka koji se odnose na Vas u strojno čitljivom formatu, a u svrhu prijenosa tih podataka drugom Voditelju obrade.
Prigovor na obradu osobnih podataka
Imate pravo na prigovor u svakom trenutku obrade podataka koji se odnose na Vas. Ako smatrate da je potrebno ograničiti ili prestati s obradom Vaših podataka, te ako smatrate da je došlo do povrede nekih od Vaših prava, molimo Vas da u dijelu “Razlog/opravdanje za postavljeni zahtjev“ navedete i obrazložite Vaš prigovor i daljnji zahtjev.
Prigovor automatiziranom donošenju odluka
HEP-Opskrba obrađuje neke od osobnih podataka automatiziranom obradom radi što točnijeg, bržeg i efikasnijeg donošenja odluka, a što uključuje i izradu profila. Izrada profila značila bi da Vam se temeljem profiliranja, odnosno svrstavanja Vaše potrošnje u određenu korisničku kategoriju, mogu ponuditi odgovarajuće usluge prilagođene Vašim potrebama. Ako zahtijevate da se na Vas ne odnosi odluka HEP-Opskrbe utemeljena na automatiziranoj obradi osobnih podataka, molimo Vas da Vaše razloge takvog zahtjeva obrazložite u dijelu zahtjeva naziva „Razlog/opravdanje za postavljeni zahtjev“. Ističemo da zbog načina poslovanja HEP-Opskrbe nije moguće neke od postupaka automatizirane obrade ograničiti, već su isti nužni.
Povlačenje privole
Ako ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u pojedinačno određene svrhe, istu možete povući. Povlačenjem privole HEP-Opskrba više neće koristiti Vaše podatke u svrhu za koju ste prvotno dali privolu. Ujedno Vas informiramo kako naknadno povlačenje privole ne utječe na obradu podataka izvršenu prije samog povlačenja privole.
Razlog/opravdanje za postavljeni zahtjev:
Upišite broj:
Zaštita osobnih podataka
besplatni info telefon 0800 5255 - Obratite nam se od ponedjeljka do petka - 8 do 16 sati
Popunite online Zahtjev i razveselite svoje kućanstvo najpovoljnijom cijenom struje.
Primajte račune e-mailom i skupljajte bodove u Hepi klubu.
Pratite potrošnju i troškove online.
Koristite besplatnu m-hepi aplikaciju i plaćajte račune kreditnim i debitnim karticama.