Preskočite na glavni sadržaj

besplatni telefon 0800 5255

Najčešća pitanja

Postojeći Hepi kupac ima pravo korištenja pogodnosti Hepi asistencije aktivacijom proizvoda.
Popunite zahtjev  ili nazovite na besplatni broj telefona 0800 5255.
Potrebno je pripremiti oib i šifru kupca koja se nalazi na Hepi računu.
Pravo korištenja pogodnosti Hepi asistencije stječete, sukladno Općim pravilima o pogodnostima i pokrićima, počevši od prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon zaprimanja potpisanog zahtjeva.
Pogodnosti proizvoda Pomoći na cesti i/ili Pomoći u kući, propisano Općim uvjetima, vrijede 12 mjeseci od dana kad je korisnik stekao pravo korištenja pogodnosti.
Cijena proizvoda Pomoć u kući je 1,66 EUR/mjesečno, a proizvod Pomoć na cesti je 1,64 EUR/mjesečno.
U cijenu je uračunat PDV.
Iznos naknade će biti uključen na Hepi računu.
Paket sadrži usluge sljedećih majstora:
 • Vodoinstalater
 • Bravar
 • Električar
 • Staklar
 • Stolar

Paket prikazuje usluge unutar pokrića i limite do kojih korisnik može višekratno tijekom godine koristiti usluge.
Limit paketa je 1200 kn. Limit je kumulativan te ne vrijedi zasebno za svaku uslugu.
 
 • Korisnik stupa u kontakt s agentom HEPI Asistencije pozivom na besplatni broj 0800 18 14
 • Korisnik daje agentu potrebne podatke te opisuju kvar ili štetu te po mogućnosti njihove uzroke
 • Agent zaprima podatke i organizira intervenciju
 • Usluga se izvršava izlaskom na teren unutar 45 minuta te popravkom kvara
Paket sadrži ove usluge:
 • Besplatna pomoć na cesti, jednokratno
 • Besplatni prijevoz do najbližeg servisa unutar RH, jednokratno
 • Neograničeno korištenje aplikacije Putni Anđeo
Korisnici mogu koristiti usluge u sljedećim osiguranim slučajevima:
 • Kvar vozila
 • Prometna nesreća
 • Nemarno rukovanje
 • Vanjski utjecaj
 • Korisnik može stupiti u kontakt s agentom pritiskom na tipku B-Call unutar aplikacije Putni Anđeo ili pozivom na besplatni broj 0800 18 14
 • Korisnik se predstavlja osobnim podacima te opisuje nastali kvar i njegove uzroke
 • Agent zaprima podatke i organizira intervenciju
 • Usluga se izvršava izlaskom na teren unutar 45 minuta te popravkom na licu mjesta ili prijevozom do najbližeg servisa
Ako ni jedna od ugovornih strana pisanim putem, najmanje 30 (trideset) dana prije isteka roka trajanja, ne obavijesti drugu stranu da ne želi produžiti Ugovor, Ugovor se produžava na daljnji rok od 12 (dvanaest) mjeseci. U tom slučaju produljenje za narednih 12 (dvanaest) mjeseci nastupa neograničen broj puta, sve do obavijesti jedne od Ugovornih strana da ne želi produžetak Ugovora za naredno razdoblje, najmanje 30 (trideset) dana prije isteka roka trajanja.
Ako je ugovoreni proizvod korišten, u slučaju deaktivacije proizvoda Pomoć na cesti i/ili Pomoć u kući prije isteka ugovorenog razdoblja od 12 mjeseci, neovisno o razlogu deaktivacije, korisnik je dužan HEP-Opskrbi nadoknaditi sve preostale mjesečne naknade za navedeni proizvod sve do isteka ugovorenog razdoblja od 12 mjeseci.
U slučaju da ugovoreni proizvod nije korišten za vrijeme ugovornog razdoblja, isti će se stornirati s posljednjim danom mjeseca u kojem je korisnik zatražio deaktivaciju.
Ako korisnik prestane biti kupac HEP-Opskrbe, neovisno o razlogu prestanka (promjena opskrbljivača i sl.), a iskoristio je ugovoreni Proizvod, Proizvod će biti storniran s danom prestanka važenja ugovora o opskrbi, te je korisnik dužan HEP-Opskrbi nadoknaditi sve preostale mjesečne naknade na način određen čl. 6. st. 2) Općih uvjeta. (link)
Postojeći Hepi kupac može izabrati pogodnost Pomoć u kući i/ili Pomoć na cesti.