Što je hepi u tarifi?

0800 5255besplatni telefon
Odaberite Hepi tarifni model i iskoristite pogodnosti:

  Kupac ima nižu cijenu električne energije - sklapanjem ugovora na neodređeno vrijeme kupac ostvaruje 5% popusta na cijene iz Cjenika
  Postanite član Hepi kluba i nagradit ćemo vašu vjernost.
  Pristupite online vašem Hepi računu u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta.
  Zatražite uslugu samoočitanja u HEP ODS-u i smanjite račun za iznos mjesečne opskrbne naknade.
  Plaćajte račune trajnim nalogom bez naknade
  Koristite m-hepi aplikaciju i plaćajte račune kreditnim karticama

* Ako su ugovori zaprimljeni 20 dana prije isteka tekućeg mjeseca, i usklađene od strane HEP-ODS-a, HEP Opskrba će započeti s isporukom el. energije od prvog dana idućeg mjeseca.
 


HEPI cjenik kućanstvo


 

Kategorija potrošnje, tarifni modeli i
obračunski elementi
Cijena električne energije s uključenim popustom od 5 % Opskrbna naknada
kn/mjesec
JT VT NT
kn/kWh kn/kWh kn/kWh
HEPI PLAVI jednotarifni Cijena bez PDV-a 0,4370     7,40
Cijena s PDV-om 0,4938     8,362
HEPI BIJELI dvotarifni Cijena bez PDV-a   0,46550 0,22800 7,40
Cijena s PDV-om   0,52602 0,25764 8,362
* Cijene bez uključenog popusta od 5 % odgovaraju važećim cijenama (tarifnim stavkama) električne energije za opskrbu u okviru univerzalne usluge u Hrvatskoj i ne uključuju posebnu naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.
** 
Sukladno Odluci o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/2017) kupci plaćaju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK u iznosu od 0,105 kn/kWh (u iznos nije uključen PDV)Cjenik stupa na snagu 1.1.2017. i primjenjuje se na sve ugovore koji se sklope ili automatski produljuju nakon tog datuma.


Raspored dnevnih tarifa:

 zimsko računanje vremena: VT od 07 - 21 sat, NT od 21 - 07 sati
 ljetno računanje vremena:  VT od 08 - 22 sata, NT od 22 - 08 sati


 

Plaćajte račune trajnim nalogom bez naknade


Ugovorite plaćanje računa putem trajnog naloga u poslovnicama Privredne, Zagrebačke i Hrvatske poštanske banke ili putem internetskog bankarstva, ako ste korisnik e-zabaPBZ365@NET ili HPB usluge.
 

Bodove u Hepi klubu zamijenite za nagrade

Skupljanjem bodova iskoristite mogućnost dodatne uštede do 2,9%.
 

Oslobodite se plaćanja opskrbne naknade

Kupci koji popune zahtjev za samoočitanje s HEP ODS-om, ne plaćaju opskrbnu naknadu. 

Informativni izračun potrošnje

izaberite tarifni model
broj mjeseci  ?
upišite potrošnju VT kWh
NT kWh
imate li uslugu samoočitanja
  moj tarifni model
energija 700 kWh 284,38 kn
+ opskrbna naknada 0,00 kn
+ OIE 0,00 kn
račun za energiju (HEP Opskrba)   284,38 kn
+ račun za mrežu (HEP ODS)   284,38 kn
Ukupan iznos:   284,38 kn
* uračunat PDV
  vrijedne nagrade vas   vrijedne nagrade potražite u klubu
besplatni telefon 0800 5255 - Obratite nam se od ponedjeljka do petka - 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati