m-hepi

m-hepi je besplatna aplikacija putem koje možete izračunati uštede po računu za električnu energiju te podnijeti zahtjev za ugovaranje opskrbe električnom energijom.

Sigurna i praktična aplikacija registriranim korisnicima pruža mogućnost:
  • Online pregleda računa i uplata
  • Ispisivanja računa i uplatnica
  • Pregleda potrošnje u proteklim razdobljima
  • Pregleda podataka o ugovorima i tarifnim modelima
  • Pristupa bodovima u Hepi klubu
  • Zamjene bodova Hepi kluba za nagrade
  • Plaćanja računa kreditnim karticama

Sve funkcionalnosti aplikacije moguće je koristiti nakon kreiranja korisničkog računa i prijave u sustav.